روز ملی اُپتومتری

روز ملی اُپتومتری

اُپتومتری (بینایی سنجی) یک حرفه تخصصی در زمینه ی ارائه ی مراقبت های بهداشتی همچون، بررسی و معاینه چشم و ساختارهای مرتبط از نظر نقص یا ناهنجاری می باشد. اپتومتریست ها متخصصینی هستند که به طور معمول مراقبت های اولیه جامع چشم و سیستم بینایی را ارائه می دهند. آنها بیماری ها و اختلالات چشم […]

کلیک کنید
1
سلام
نیاز به مشاوره دارید؟