نقص هماهنگی چشم و دست

به عنوان والدین مشاهده هر کدام از علایم زیر می تواند شما را نسبت به مشکل و نقص هماهنگی چشم – دست در فرزندتان مشکوک کند:1)فرزند شما با جا دادن کلمات و نگه داشتن آنها روی خط حین نوشتن مشکل دارد.2)دست خط فرزند شما خوب نیست3) به نظر می رسد کودک شما نمی تواند در […]