• شماره تلفن: 07136341939
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com
هماهنگی بین عضلات چشم

هماهنگی بین عضلات چشم ما چهارده عضله در چشم داری

بیشتر
ادراک تصویری

"ادراک تصویری" يعني توانایی تشخيص تفاوتها قطعات

بیشتر
ادراک تصویری

ادراک تصویری يعني توانایی تشخيص تفاوتها قطعات در

بیشتر
روز جهانی انحراف چشم

10آگوست روز جهانی استرابیسم(انحراف چشم) است. ما می

بیشتر
درمان تنبلی چشم و انحراف چشم

تمرین Qwirkle یک بازی مهیج است که کمک میکند مهارته

بیشتر