• شماره تلفن: 07136341939
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com
آسیب های مغزی
  • از م.غ
  • 0 کامنت
  • 20 بازدید

آسیب های مغزی

آیا میدانید حتی آسیبهای خفیف مغزی نیز میتوانند مشکلات بینایی زیادی را بدنبال داشته باشند. مشکلات بینایی بعد از آسیب مغزی شامل : موارد زیر می باشند. --تاری دید دور و نزدیک --دوبینی --سردرد --عدم تعادل و گیجی --حساسیت به نور --خستگی بینایی --مشکل در توجه و تمرکز ویژن تراپی میتواند این مشکلات را کاهش دهد و کیفیت زندگی فرد را بهتر کند.

نظرات کاربران

ثبت نظر