• شماره تلفن: 07136341939
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com
سخنراني اپتومتريست عنایت اله اسروش در كنگره سراسري ساليانه انجمن علمي اپتومتري ايران پيرامون تازه هاي ويژن تراپي و درمانهاي غيرجراحي انحرافات چشم
  • از م.غ
  • 0 کامنت
  • 404 بازدید

سخنراني اپتومتريست عنایت اله اسروش در كنگره سراسري ساليانه انجمن علمي اپتومتري ايران پيرامون تازه هاي ويژن تراپي و درمانهاي غيرجراحي انحرافات چشم

سخنراني اپتومتريست عنایت اله اسروش در كنگره سراسري ساليانه انجمن علمي اپتومتري ايران پيرامون تازه هاي ويژن تراپي و درمانهاي غيرجراحي انحرافات چشم

نظرات کاربران

ثبت نظر