• شماره تلفن: 07136341938-40
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com

بینایی در ورزشبهبود توانایی های بینایی در ورزشکاران که یکی از ضروری ترین موارد در افزایش سطح عملکردی آنها در ورزش محسوب می شود با ویژن تراپی قابل حصول است.برخی از این توانایی ها شامل هماهنگی عصبی بین چشم و دست، حدت بینایی دینامیک، حرکات تعقیبی چشم، فوکوس(انطباق) و کوتاه شدن زمان عکس العمل بینایی و بینایی محیط میباشد. نوع ویژن تراپی با توجه به نوع فیلد ورزشی بیمار متفاوت خواهد بود و برای هر ورزشکار برنامه ای درمانی خاص می بایست لحاظ شود.به طور مثال در یک ورزشکار تنیس تاکید ما در طی پروسه ویژن تراپی بر روی تقویت هماهنگی چشم و دست و بهبود حدت بینایی دینامیک خواهد بود و در حالیکه برای یک گلف باز تمرکز بر روی درک عمق و تقویت بهبود تمرکز بینایی خواهد بود تا بتواند توپ سفید را به خوبی از چمن سبز افتراق دهد و جهت یابی و مسیر یابی کند.بسیاری از ورزشکاران دوست دارند بدانند چگونه کیفیت و عملکرد بینائیشان با انجام تستهای بینایی سنجی و تستهای ویژن تراپی قابل تشخیص است.اگر شما ورزشکاری هستید و حس میکنید بقدر پتانسیلتان در ورزش پیشرفت ندارید یا خطاهای ورزشی دارید ممکن است مشکل ازمشکلات حرکتی و بینایی چشم شما باشد که مانع از ارتقاء سطح موفقیت تان شده است.مهارتهای بینایی برای بهبود و پیشرفت در ورزش نیاز به ویژن تراپی دارند._ برخی از این مهارتهای بینایی که تقویت انها موجب موفقیت در ورزش میشود عبارتند ازتوانایی دیدن جسم متحرک به طور واحد و واضح_ توانایی نگه داشتن چشم ها روی توپ در حال حرکت _ توانایی تغییر نگاه و فوکوس از جسم نزدیک به دور و بالعکس _ توانایی ادراک اجسام محیطی در حالی که به آنها نگاه نمی کند._ توانایی ادراک و قضاوت فواصل و سرعت اشیاء به طور دقیق و سریع_ توانای استفاده از چشم ها به طور موثر و دقیق در مسیر حرکت بدن، پا و دست.

کلینیک بینایی سنجی و ویژن تراپی سروش مرکز بینایی سنجی و ویژن تراپی در شیراز جهت معاینه چشم در تمامی گروه سنی,تست بینایی,معاینه تنبلی چشم کودکان,درمان تنبلی چشم,درمان انحراف چشم,درمان انحراف چشم بدون جراحی,درمان تنبلی چشم بوسیله ویژن تراپی,ویژن تراپی,رفع خستگی چشم,بالا بردن توجه تمرکز,درمان انحراف چشم بوسیله ویژن تراپی محیطی مناسب و تخصصی را جهت رفع مشکلات مذکور برای بیماران عزیز فراهم آورده است.