• شماره تلفن: 07136341938-40
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com

آیا فرزند شما با وجود دید کامل و برخورداری از هوش و زکاوت، همچنان از لحاظ تحصیلی کمتر از حد انتظار شماست….. üموقع خواندن کلمه جا می اندازد و خط را گم میکند. üزود از خواندن و نوشتن خسته میشود. üدر کلاس درس تمرکز لازم را ندارد و به قول معلم در کلاس گیج میزند. جنبه های یادگیری فرزندتان را با ویژن تراپی تقویت کنید ….. üآیا شما هم هنگام مطالعه خواب آلوده می شوید ؟ üآیا تمرکز و درک مطـلبـتان از متن کافی نیست ؟ üآیا احساس میکنید چشم هایتان به قدر لازم تقارب نمی کند ؟ ویژن تراپی به رفع مشکل شما کمک خواهد کرد… آیا میدانید اسکرین های معمول بینایی، تنها یکی از ۰۱مهارت لازم برای یادگیری را بررسی میکند؟ با مراجعه به مـرکز سـروش و انجام تستهای تکمیلی تکامل بینایی، از سطح عملکردی بینایی خود آگاه شوید آیا فرزند شما با وجود دید کامل و برخورداری از هوش و زکاوت، همچنان از لحاظ تحصیلی کمتر از حد انتظار شماست….. üموقع خواندن کلمه جا می اندازد و خط را گم میکند. üزود از خواندن و نوشتن خسته میشود. üدر کلاس درس تمرکز لازم را ندارد و به قول معلم در کلاس گیج میزند. جنبه های یادگیری فرزندتان را با ویژن تراپی تقویت کنید ….. üآیا شما هم هنگام مطالعه خواب آلوده می شوید ؟ üآیا تمرکز و درک مطـلبـتان از متن کافی نیست ؟ üآیا احساس میکنید چشم هایتان به قدر لازم تقارب نمی کند ؟ ویژن تراپی به رفع مشکل شما کمک خواهد کرد… آیا میدانید اسکرین های معمول بینایی، تنها یکی از ۰۱مهارت لازم برای یادگیری را بررسی میکند؟ با مراجعه به مـرکز سـروش و انجام تستهای تکمیلی تکامل بینایی، از سطح عملکردی بینایی خود آگاه شوید