• شماره تلفن: 07136341938-40
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com

بد خط بودن دانش آموزان مبین ضعف در مهارتهای حرکتی بینائی، ناتوانی در تصویرسازی بینائی و غالب نبودن سیستم بینائی کودک است. همانطور که در بالا بحث شد این مشکلات تکلم، روان خوانی و بیان گفتاری کودک را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.

لازمه یک دستخط خوب همراه با موفقیت، استفاده کارامد اززبان در توصیف جزئیات تصویر است.

فلوچارت زیر ارتباط بین زبان – تصویر سازی ذهنی که برای یک دست خط خوب و خوب نوشتن ضروری است را نشان می دهد.


وقتی کودک بتواند آنچه در تصویر برایش توضیح داده می شود را در مغز تجسم کند، روند دریافت اطلاعات بخوبی حاصل شده، بنابراین تصویرسازی بینایی قبل از هر چیز با زبان دریافت اطلاعات کودک مرتبط است. سپس کودک قادر خواهد بود که با زبان گفتاری به بیان آنچه به او تفهیم شده و در ذهن مجسم کرده بپردازد (زبان بیان اطلاعات). در واقع خواندن، توانائی خلق تصویر ذهنی از کلمات نوشته شده است و نوشتن، توانائی توصیف تصویر خلق شده در ذهن کودک، با کلمات نوشتاری است. بنابراین این دو رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. لذا وجود تصویرسازی دیداری و غالب بودن سیستم بینائی برای داشتن مهارت های حرکتی چشم قطعا ضروریست.

کودکانی که در این زمینه توانمند نباشند، وقتی از آنها خواسته میشود که بنویسند، به جای استفاده از سیستم دیداری از سیستم شنیداری خود بهره می جویند.

این جابجائی توجه از سیستم دیداری به شنیداری منجر می شود دستخط کج و معوج شود. فلوچارت زیر نشان دهنده این واقعیت است که حس بینائی در این شرایط آخرین حس بوده و غالب بودن آن خدشه دار شده است.


این کودکان معمولاً در کشیدن تصاویر خوب هستند اما در خوشنویسی و دستخط ضعیف اند. زمانی که غالب بودن سیستم شنیداری بر بینائی در توجه و تمرکز کودک رخ می دهد اغلب دست خط کودک دچار آسیب شده که علت آن، ضعف در هماهنگی سیستم حرکتی بدن، آن هم در حرکات ظریفی چون نوشتن است.

مشکلات کودک در هجی کردن نیز همزمان این مشکل رخ می دهد چرا که علت هر دوی این اختلال مغلوب شدن حس دیداری نسبت به حس شنیداری است.کلینیک بینایی سنجی و ویژن تراپی سروش مرکز بینایی سنجی و ویژن تراپی در شیراز جهت معاینه چشم در تمامی گروه سنی,تست بینایی,معاینه تنبلی چشم کودکان,درمان تنبلی چشم,درمان انحراف چشم,درمان انحراف چشم بدون جراحی,درمان تنبلی چشم بوسیله ویژن تراپی,ویژن تراپی,رفع خستگی چشم,بالا بردن توجه تمرکز,درمان انحراف چشم بوسیله ویژن تراپی محیطی مناسب و تخصصی را جهت رفع مشکلات مذکور برای بیماران عزیز فراهم آورده است.