• شماره تلفن: 07136341938-40
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com

تمامی عینکها پس از ساخت، قبل از تحویل به مشتری توسط اپتومتریست از لحاظ نحوه ساخت و رعایت فاصله کانونی وتطبیق نوع عدسی ساخته شده با نوع عدسی انتخابی بیمارکنترل میشود و سپس اماده تحویل به شما مشتریان گرامی خواهد شد.