• شماره تلفن: 07136341938-40
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com

مغز انسان وسیستم بینایی ما ، روزانه با بمباران اطلاعات محیطی و مرکزی مواجه هستند که برای سازماندهی این اطلاعات لزوم توجه و تمرکز بیش از پیش ضروری است.
در فرد نرمال بعد از 250 میلی ثانیه ، فرمان حرکت چشم (saccad) از مغز 
صادر شده و چشم با انجام یک حرکت پرشی کوچک ، کلمه بعد را اسکن می کند ، که این همان اساس روخوانی است ....زیرا در طی 250 میلی ثانیه اول ، کلمه کد گشایی شده و ادراک و پردازش بینایی صورت گرفته است و حرکات پیاپی و پرشی چشم باعث روند خواندن می شود. 
اختلال در هر یک از سیستم های پردازش اطلاعات بینایی منجر به افت توجه وتمرکز و نقص در روخوانی و یادگیری می شود. اگر هرم بینائی را به شکل زیر در نظر بگیریم ؛ برای داشتن توجه بینایی مناسب ، لازم است هر یک از سطوح هرم در وضعیت بهترین عملکرد خود باشند. چرا که در صورت وقوع نقص در هر یک از سطوح هرم بینایی ، بخشی از توجه معطوف به آن شده و فرد با کاهش تمرکز در روند یادگیری و خواندن مواجه می شود.
- چگونه می توان به کودکان با اختلال یادگیری و خواندن مرتبط به بینایی کمک کرد؟ اگر نقص توجه را به صورت پازلی در نظر بگیریم ،بخش اعظمی از این پازل مرتبط با بینایی است ؛ که با تست های اپتومتری )بینایی سنجی( قابل ارزیابی بوده و با روشهای ویژن تراپی می توان به صلاح آن پرداخت .
ویژن تراپی یا تمرینات بینایی ، شامل مجموعه ای از تمرینات حسی – حرکتی می باشد که مهارتهای سیستم بینایی را ارتقا بخشیده و موجب افزایش عملکرد سیستم پردازش
 اطلاعات مغزی و ادراک بینایی می شود و نتیجه آن هماهنگی بیشتر چشم ها در انجام مهارت . هایی چون مطالعه ، یادگیری ، ورزش و ..... می باشد.


کلینیک بینایی سنجی سروش مرکز بینایی سنجی و ویژن تراپی در شیراز جهت معاینه چشم در تمامی گروه سنی,تست بینایی,معاینه تنبلی چشم کودکان,درمان تنبلی چشم,درمان انحراف چشم,درمان انحراف چشم بدون جراحی,درمان تنبلی چشم بوسیله ویژن تراپی,ویژن تراپی,رفع خستگی چشم,درمان انحراف چشم بوسیله ویژن تراپی محیطی مناسب و تخصصی را جهت رفع مشکلات مذکور برای بیماران عزیز فراهم آورده است.