• شماره تلفن: 07136341938-40
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com

درمان تنبلی چشم:

بسیاری از بزرگسالان یا کودکان با مشکلات انحراف چشم مواجه هستند که آن را تحت عنوان چشم تنبل، چشم منحرف یا چشم سرگردان می شناسند. 

درمانهای پیشنهادی در گذشته اغلب بستن چشم سالم یا جراحی چشم منحرف بوده است. این درمانها فرصت های هماهنگی چشم ها و حرکات تعقیبی چشم ها و ادراک دید دو چشمی را به مخاطره می انداخت. چرا که هر چشم به تنهایی دیدن را تجربه می کرد. در برخی از موارد چشم ها پس از جراحی نیز مجدداً دچار انحراف می شوند. از این جهت در کنار روش های غیر فعال گذشته، ویژن تراپی به عنوان یک روش موثر تحت عنوان (تمرینات بینایی)جهت بهبود عملکرد بینایی چشم ها مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه با روش های ویژن تراپی کودک مجبور به بستن دائم یک چشم و عوارض جانبی حاصل از آن مانند کاهش اعتماد به نفس و عدم همکاری نخواهد بود.

در اینجا به پاسخ سؤالات متداولی که ممکن است برای هر کسی پیش بیاید پرداخته می شود:

 امیدواریم بهترین درمان را برای خود و فرزند خود بر اساس آخرین تحقیقات بیابید.