• شماره تلفن: 07136341938-40
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com

مهارتهای حرکتی بینائی مطالعات نشان داده اند بچه های که در خواندن، هجی کردن، نوشتن ریاضیات و دیگر مهارتهای اجتماعی مشکل دارند. اغلب نقایصی در انواع مهارتهای حرکتی بینائی دارند. به عنوان مثال:– هر دو چشم به عنوان یک سیستم با هم همکاری لازم ندارند (دید دو چشمی)– در زمان انجام تقارب، چشم هایشان هماهنگ عمل نمی کنند.– تباعد در چشم ها از حالت معمول بیشتر است.– در واضح نگه داشتن نوشته های متن در حین خواندن مشکل دارند (مشکلات تطابق و وضوح)– زمانیکه به شیء در حال حرکت نگاه می کنند و می خواهند آنرا تعقیب کنند دچار مشکل می شوند. (اشکال حرکات تعقیبی و حرکات پرشی)این تشخیص ضعف مهارتهای حرکتی چشم در افراد، بخصوص دانش آموزان، نقش بسیار مهمی در درمان مشکلات یادگیری آنها در مدرسه و انجام تکالیف مدرسشان دارد.این مشکلات بینایی فرد را ناکارآمد کرده و سبب شکایات بسیاری چه بینائی و چه تحصیلی در فرد می شود. مشکلات خواندن و نوشتن و هجی کردن دانش اموزانمطالعات نشان داده اند بچه های که در خواندن، هجی کردن، نوشتن ریاضیات و دیگر مهارتهای اجتماعی مشکل دارند،اغلب نقایصی در انواع مهارتهای حرکتی بینائی دارند. این مشکلات بینایی فرد را ناکارآمد کرده و سبب افت تحصیلی در فرد می شود.

کلینیک بینایی سنجی و ویژن تراپی سروش مرکز بینایی سنجی و ویژن تراپی در شیراز جهت معاینه چشم در تمامی گروه سنی,تست بینایی,معاینه تنبلی چشم کودکان,درمان تنبلی چشم,درمان انحراف چشم,درمان انحراف چشم بدون جراحی,درمان تنبلی چشم بوسیله ویژن تراپی,ویژن تراپی,رفع خستگی چشم,درمان انحراف چشم بوسیله ویژن تراپی محیطی مناسب و تخصصی را جهت رفع مشکلات مذکور برای بیماران عزیز فراهم آورده است.